Ресурсен Център Хасково

РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ВЪЗПИТАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ - ХАСКОВО

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
http://www.minedu.government.bg

ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ
http://vkluchvashto.mon.bg/

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
http://www.mlsp.government.bg

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
http://sacp.government.bg

БЪЛГАРСКИ ЖЕСТОВ ЕЗИК
http://www.signlanguage-bg.com

АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ
http://www.ardusbg.com

НАЦИОНАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПОРТАЛ
http://start.e-edu.bg

РИО –ХАСКОВО
http://www.rio.escom.bg/

АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
http://ahu.mlsp.government.bg

ЛОГОПЕДИЯ БГ
http://logopedia.bg

Начало Екипът Дейности Документи Галерия Връзки Контакти Профил на купувача