Ресурсен Център Хасково

РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ВЪЗПИТАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ - ХАСКОВО

Екипът на Ресурсен център-Хасково се състои от високо квалифицирани специалисти в сферата на специалното образование и интеграцията на деца и ученици със специални образователни потребности, разпределени в съответните общини в област Хасково.

  • Ресурсни учители
  • Логопеди
  • Психолози
  • Педагогически специалисти

завършили следдипломна квалификация за работа с деца и ученици с нарушено зрение и нарушен слух

Начало Екипът Дейности Документи Галерия Връзки Контакти Профил на купувача