Ресурсен Център Хасково

РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ВЪЗПИТАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ - ХАСКОВО

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

 • Консултиране и методическа подкрепа на педагогически екипи от общообразователните детски градини и училища;
 • Провеждане на тренинги и презентационни сесии по въпросите на интегрираното и включващото обучение в общообразователните училища и детски градини и други институции;
 • Системна методическа подкрепа под формата на индивидуални консултации, презентационни сесии за родители и учители от екипите от специалисти на ресурсен център.

 

ДЕЙНОСТИ НА РЕСУРСНИЯ УЧИТЕЛ:

 • Специализирана дейност с децата и учениците със специални образователни потребности в детските градини и училищата за подпомагане развиването на социални умения, интегрирането в училищната среда, усвояването на учебния материал
 • Подпомагане на училищните екипи при изграждане на подкрепяща среда за интегрирано и включващо обучение на деца и ученици със специални образователни потребности
 • Консултиране на родители, учители от общообразователни детски градини и училища, педагогически екипи.

   ДЕЙНОСТИ НА ЛОГОПЕДА

 • Диагностика на развитието на езиково-говорната сфера на децата и учениците със специални образователни потребности
 • Проследяване динамиката в развитието на езиково-говорната сфера пре децата и учениците със специални образователни потребности
 • Терапевтично-консултативна дейност с деца, родители, ресурсни учители и педагогически екипи от общообразователните училища и детски градини.

ДЕЙНОСТИ НА ПСИХОЛОГА

 • Диагностика на развитието на психичната сфера на децата и учениците със специални образователни потребности
 • Проследяване динамиката в психичното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности
 • Терапевтично-консултативна дейност с деца, родители, ресурсни учители и педагогически екипи от общообразователните училища и детски градини.

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

 • УЧАСТИЕ В ИЗВЪНКЛАСНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА УЧИЛИЩНО, ОБЩИНСКО, РЕГИОНАЛНО И НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ

ЛЕТЕН ВАКАНЦИОНЕН ПАКЕТ:

 • СЕДМИЦА НА ЕКОЛОГИЯТА
 • СЕДМИЦА НА МЛАДИЯ СПОРТИСТ
 • СЕДМИЦА НА ТВОРЕЦА
 • СЕДМИЦА НА ФОТОГРАФА
 • СЕДМИЦА НА ИЗКУСТВОТО
 • СЕДМИЦА НА РЕЛАКС И ОТМОРА
 • СЕДМИЦА НА ПИСАТЕЛЯ
 • СЕДМИЦА НА ПОЛЕЗНИ УЧЕНИЯ
 • ОБРАЗОВАТЕЛНА СЕДМИЦА
 • СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ
Начало Екипът Дейности Документи Галерия Връзки Контакти Профил на купувача